Advies: verhoging van AOW-premie

De AOW-premie die werknemers betalen voor de uitkering van 65-plussers moet omhoog. Dat is het advies dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aan het kabinet heeft gestuurd. Met een fractionele premieverhoging kan de rijksbijdrage in 2004 beperkt blijven tot 800 miljoen euro. Dat heeft de SVB gemeld. Zonder de voorgestelde premieverhoging zou het rijk volgend jaar 1,5 miljard euro extra moeten uittrekken om alle ouderen een AOW-uitkering te geven. Het SVB-advies betreft de aanpassing van de premie die nu 17,9 procent van het inkomen bedraagt. Die zou naar het wettelijk maximum van 18,25 procent moeten. De SVB heeft ook vorig jaar geadviseerd de premie te verhogen. Dat is toen niet gebeurd. Vorig jaar ontvingen 2,4 miljoen AOW'ers samen 21 miljard euro.