Household geen drama

Er zijn weinig tekenen die erop wijzen dat de overname voor 14 miljard dollar van het Amerikaanse Household International door de Britse bank HSBC op de nachtmerrie uitloopt die sommigen hadden voorzien. De stap heeft het risicoprofiel van de wereldwijd opererende bank aangepast door zijn kwetsbaarheid voor de markt voor consumentenfinanciering in de Verenigde Staten te vergroten. Maar daar wordt HSBC wel voor beloond.

Door toedoen van Household, dat aan het einde van het eerste kwartaal van dit jaar werd ingelijfd, is de voor risico's gecorrigeerde operationele marge van HSBC (de operationele winst vóór voorzieningen, maar na slechte schulden, ten opzichte van de bezittingen) toegenomen van 2,53 procent naar 2,74 procent. Intussen is het stijgingspercentage van de oninbare vorderingen van Household aan het afnemen. Dat maakt het idee geloofwaardiger dat de verliezen vóór het einde van het jaar hun top moeten bereiken.

Zolang de bestuurders van Household de risico's goed blijven inschatten en de verliezen op verstrekte kredieten de verwachtingen niet overtreffen, moeten beleggers zich niet van de wijs laten brengen door het aanzienlijk hogere niveau van de voorzieningen voor slechte leningen die de boeken van HSBC van nu af zullen kenmerken. Bovendien worden inmiddels méér synergie-effecten verwacht dan aanvankelijk waren voorzien. Het daarmee gemoeide bedrag zal de 1 miljard dollar zeker overtreffen. Dat is allemaal zeer welkom, maar de uitdaging blijft het verwezenlijken van nog meer winstgevende organische omzetgroei vanuit de uitgebreide basis van HSBC. Bij de netto rente-inkomsten was na een half jaar geen sprake van groei, ook al meent HSBC dat Sars geen invloed heeft gehad op zijn activiteiten in Azië. De effectendivisie moest de kar trekken: het aandeel in de omzet dat kan worden toegeschreven aan winsten uit de effectenhandel sprong van minder dan 5 procent omhoog naar bijna 7 procent, waardoor de omzet van het concern in zijn geheel met 4 procent groeide.

HSBC heeft ervoor gezorgd dat de problemen waardoor Household vóór de overname werd geplaagd, konden worden gerepareerd dankzij de sterke balans van de bank en zijn gegarandeerde toegang tot de kapitaalmarkten. Maar HSBC moet er vanaf nu méér uit zien te halen. Als de Amerikaanse economie aan de verwachtingen blijft voldoen, moet de regio op korte termijn de groeimotor van de bank kunnen worden.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • Christopher Hughes