Homohuwelijk 4

Het lijkt mij niet meer dan logisch, dat de paus zijn zegje doet door te wijzen op maatschappelijke ontwikkelingen die de geestelijke gezondheid van een samenleving bedreigen en mensen probeert te mobiliseren dit hellend vlak te keren. Hij beroept zich hierbij niet alleen op de bijbel, maar voornamelijk op sociaal-wetenschappelijke en psychosociale argumenten, die hun waarde voor een normale ontwikkeling van de menselijke samenleving hebben bewezen.

Twee personen van hetzelfde geslacht die van elkaar houden, is tot daar aan toe en deze feitelijke leefsituatie kunnen zij privaat vastleggen. Maar deze verhouding de wettelijke status van een huwelijk geven, is een aangelegenheid van geheel andere orde. Dit raakt niet alleen de betrokken individuen aan, maar ook de samenleving als geheel en daarmee ook degene die een dergelijke verhouding niet tot publiek erkend recht willen laten verheffen.

    • O.J. Arenhoud