Homohuwelijk 3

Dr. Wagemaker betoont zich in zijn artikel een ware volgeling van Rome. Hij durft natuurwet en scheppingsordening in één paragraaf te zetten, opgeluisterd met normatief gezag, ook al zo'n natuurwet. De paus, die als argument tegen de situatie dat twee mensen die met elkaar naar bed willen dat ook daadwerkelijk doen als onnatuurlijk aanvoert, zal hier van smullen. Maar misschien heb ik de gotspe van een kerkvader die het woord onnatuurlijk in de mond neemt wel helemaal verkeerd begrepen. Tenslotte dacht ik ook dat de oproep tegen het homohuwelijk een poging was arbitraire normen op te leggen aan zelfstandige individuen, maar naar nu blijkt is het gewoon zo dat ik kritiek steeds moeilijker kan verdragen. Er gloort echter hoop. De oproep moet ook worden opgevat als deviant gedrag. Dat is goed nieuws! Nu zou ik nog graag horen waar dat ernstige gevaar voor de samenleving uit blijkt. Anti-papisme? Wagemaker brengt het alsof het iets slechts is.

    • T. ten Berge