Hitte vergt lagere energieproductie

Elektriciteitsproducenten zien zich gedwongen om de productie van energie terug te schroeven vanwege de aanhoudende hoge temperaturen. Dat zegt een woordvoerder van Tennet, beheerder van het elektriciteitsnet. De productievermindering is noodzakelijk om het koelwater van centrales beneden de wettelijk vereiste maximumtemperatuur te houden.

Volgens Tennet, verantwoordelijk voor een goede afstemming van vraag en aanbod van elektriciteit, heeft de productievermindering geen gevolgen voor de gebruiker. Er is voorlopig nog ,,meer dan genoeg'' reservevermogen bij de producenten aanwezig. Dat vermogen wordt in een normale situatie niet opgewekt, maar kan indien noodzakelijk op zeer korte termijn beschikbaar zijn, zonder dat energieproducenten daarmee de koelwaternorm overschrijden.

De maximumtemperatuur van het koelwater is afhankelijk van de temperatuur van het zogenoemde `omgevingswater', het water waarop een energiecentrale haar koelwater loost. Het omgevingswater mag de 30 graden Celsius in principe niet overstijgen. Dit maximum is door de overheid vastgesteld: bij hogere temperatuur ontstaan negatieve gevolgen voor het milieu.

Alleen in uitzonderlijke situaties, waarin een tekort aan elektriciteit dreigt, mag de temperatuur van het omgevingswater één graad hoger worden. Zover is het nog lang niet, legt de woordvoerder van Tennet uit. Eerst kunnen producenten het reservevermogen aanspreken, en vervolgens het noodvermogen. Als uiterste maatregel kan de export van elektriciteit nog stopgezet worden. Pas daarna zou de overheid het zogenoemde gedoogvermogen kunnen toestaan, waarbij het omgevingswater met één graad mag stijgen. Volgens de woordvoerder is daar nog ,,absoluut geen sprake van''.

Door de hittegolf ziet Tennet het energiegebruik dagelijks stijgen. Gebruikers schakelen vaker airco, koelkast en andere verkoelende voorzieningen in. Tegelijk neemt de productie van energie door de aanhoudende hitte af. Hierdoor is het beschikbare reservevermogen afgenomen tot minder dan 1.400 megawatt. Deze afname heeft ertoe geleid dat Tennet gisteren code `oranje' afkondigde, als fase in het Stappenplan Koelwaterbeperkingen. Dat plan treedt in werking als de watertemperatuur bij Lobith de 23 graden overstijgt. Als het reservevermogen onder de 700 megawatt zakt, treedt de code `rood' werking. Een middelgrote centrale levert ongeveer 400 megawatt.