Winst groothandel OPG stijgt 33 pct

De farmaceutische groothandel OPG heeft in de eerste helft van het jaar een winst geboekt van 32,4 miljoen euro. Dat is een daling van 20 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Toen droeg de verkoop van het doorstralingsbedrijf Gammaster nog fors bij aan de winst. Zonder eenmalige kosten en baten steeg de winst 33 procent.

Volgens algemeen secretaris H. Suykerbuyk van OPG heeft de winststijging met name te maken met het feit dat het bedrijf steeds meer de consument opzoekt, bijvoorbeeld via de aankoop van apotheken. Daar zijn hogere marges te behalen vergeleken met de groothandel, een paar jaar geleden nog de basis van OPG. Het aandeel van het bedrijf op de Nederlandse groothandelsmarkt is gedaald van 36 procent vorig jaar naar 33 procent nu. OPG is bezig zijn groothandels te concentreren op twee locaties, in Oss en Staphorst. ,,De activiteiten die direct op de consument zijn gericht dragen inmiddels voor 65 procent bij aan de winst'', aldus Suykerbuyk. Zo richt OPG zich ook steeds meer op de thuiszorg via verkoop van diabetes- en stomahulpmiddelen.

OPG kocht het afgelopen half jaar tien apotheken, en bezit er nu in totaal 163. Tegen het eind van het jaar moeten dat er 175 zijn. Volgens Suykerbuyk is OPG op dit moment voorzichtig met de aankoop van nieuwe apotheken. Overheid en zorgverzekeraars willen apothekers namelijk fors korten op de kortingen en bonussen die ze bedingen bij de medicijnengroothandel. De maatregelen, die effect hebben op de winstgevendheid van de apotheken, zullen naar verwachting later dit jaar ingaan. ,,Omdat we de omvang ervan nog niet kennen, weten we nu ook niet wat een goede prijs is voor een apotheek'', aldus Suykerbuyk. Door die maatregelen verwacht OPG in de tweede helft van het jaar een terugval van de resultaten.

OPG heeft ook een belangrijke positie in Polen, via zijn farmaceutische groothandel Orfe. De omzet van dit onderdeel groeide weliswaar met 9 procent, maar door de ongunstige koers van de zloty daalde het bedrijfsresultaat met 6 procent. Orfe heeft de afgelopen maanden 8 apotheken gekocht, en komt daarmee op een totaal van 97.

De totale omzet van OPG steeg met 1,5 procent naar ruim 1 miljard euro. Voor 2003 verwacht het bedrijf een stijging van de winst per aandeel tussen de 8 en 10 procent.