Verzekeringsbank: verhoog AOW-premie

De AOW-premie moet omhoog. Dat staat in een advies dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) naar het kabinet heeft gestuurd. Door de AOW-premie van 17,9 procent van het bruto-loon naar 18,25 procent te verhogen, kan het kabinet de rijksbijdrage aan de AOW over 2004 beperken tot 800 miljoen euro. Zonder de verhoging zou deze stijgen naar 1,5 miljard euro. Dat zou een extra belasting van de overheidsfinanciën zijn in een tijd van lage economische groei en nieuwe bezuinigingen.

De SVB adviseerde ook in oktober 2002 de premie te verhogen, maar het kabinet nam dit advies toen niet over. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken zal dat ook deze keer niet gebeuren. ,,Het kabinet heeft niet gekozen voor lastenverzwaring en blijft daarbij. Ook de uitkeringen lopen beslist geen gevaar.'' Het ministerie maakt zich geen zorgen over het structurele gat van 1,5 miljard euro op de AOW-begroting. ,,Dit bedrag wordt betaald uit de algemene middelen. Het is een broekzak-vestzak verhaal, een puur boekhoudkundige kwestie.''

De AOW is de belangrijkste oudedagsvoorziening in Nederland en tevens het fundament onder het Nederlandse pensioenstelsel. Iedereen die werkt of een uitkering ontvangt, betaalt AOW-premie, en iedereen in Nederland van 65 jaar of ouder heeft recht op een AOW-uitkering. In 2002 ontvingen 2,4 miljoen AOW'ers samen 21 miljard euro. De uitkering voor een alleenstaande is 951,19 euro, een echtpaar twee keer 654,29 euro. De laatste jaren is er discussie of een aparte AOW-premie op termijn moet verdwijnen, zodat de AOW geheel uit de algemene middelen wordt betaald.