`Powell wil geen tweede ambtstermijn'

Colin Powell, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken,is van plan af te zien van een tweede termijn in de regering-Bush. Dit meldt het dagblad The Washington Post vandaag.

Volgens de krant heeft Powells plaatsvervanger en vertrouweling Richard Armitage onlangs aan Condoleezza Rice, de Nationale Veiligheidsadviseur van president Bush, laten weten dat Powell en hijzelf op 21 januari 2005, daags na de installatie van de volgende president, zullen opstappen. The Washington Post zegt dit te hebben vernomen van mensen, die op de hoogte waren van het gesprek met Rice.

De 66-jarige Powell zelf wil niet ingaan op zijn toekomstplannen. Volgens The Washington Post is Powells besluit niet ingegeven door onvrede over het buitenlands beleid van de regering-Bush maar door een belofte, die hij zijn vrouw heeft gedaan. Powell heeft vooral het afgelopen jaar regelmatig ernstige meningsverschillen gehad met onder meer minister van Defensie Donald Rumsfeld, die meestal een hardere lijn voorstaat dan de immer voorzichtige Powell.

De huidige minister en zijn plaatsvervanger hebben nog achttien maanden voor de boeg. Het staat overigens nog allerminst vast dat Bush en zijn regering een tweede termijn vergund is. Dat zal pas volgend jaar november bij de presidentsverkiezingen blijken.

De twee grootste kanshebbers voor de opvolging van Powell zijn volgens The Washington Post Rice en Rumsfelds plaatsvervanger, Paul Wolfowitz. De laatste geldt als een uitgesproken havik, die al in een vroeg stadium pleitte voor een gewapende Amerikaanse interventie in Irak. Hij heeft zich tot dusverre echter meer onderscheiden als een strategisch denker dan als manager. Rice staat al jaren bekend als een vertrouwelinge van president Bush. Het is niet duidelijk of ze bereid zou zijn de beslotenheid van het Witte Huis te verwisselen voor het State Department met zijn enorme ambtelijke en diplomatieke apparaat.

Powell heeft in het verleden wel aangegeven dat hij ook belangstelling heeft voor andere zaken dan buitenlandse politiek en defensiezaken. Zo zou hij zich graag inzetten voor de bevordering van de zwarte bevolking in de VS.