Minister vreest wet VS voor handel

Minister Brinkhorst is bang dat een nieuwe Amerikaanse wet, die nu voorligt in het Congres, een ongunstige invloed kan hebben op Nederlandse bedrijven die meedingen naar orders voor de Joint Strike Fighter (JSF), het nieuwe Amerikaanse gevechtsvliegtuig.

Brinkhorst (Economische Zaken) heeft zijn zorgen hierover eind vorige week tijdens een bezoek aan Washington kenbaar gemaakt aan Alan Larson, op het ministerie van Buitenlandse Zaken belast met economische zaken. De vrees van de minister vloeit vooral voort uit de Buy America Act, die voorschrijft dat de militaire goederen die het Pentagon bestelt voor ten minste 65 procent afkomstig moeten zijn van Amerikaanse bedrijven.

Volgens zijn woordvoerder hield Brinkhorst Larson voor dat hij ervan uitgaat dat de Amerikanen zich geheel zullen houden aan de afspraken, die ze vorig jaar met de Nederlandse regering over de JSF hebben gemaakt. Het kabinet besloot voor een bedrag van 800 miljoen dollar mee te doen aan de ontwikkelingsfase van de JSF. Het ging er daarbij vanuit dat Nederlandse bedrijven in ruil daarvoor een goede kans zouden hebben een deel van de lucratieve orders voor het gigantische vliegtuigproject in de wacht te slepen. Vorige maand maakte het ministerie van Economische Zaken bekend dat Nederland tot dusverre voor 95 miljoen dollar aan opdrachten heeft binnengehaald.

Waarnemers in Washington achten de kans overigens niet groot dat de Buy America Act zal worden aangenomen. De bepaling over de onderdelen is gekoppeld aan de defensiebegroting, zoals dat wel vaker gebeurt in de VS. Weliswaar kan het voorstel in het Huis van Afgevaardigden op steun rekenen, maar in de Senaat bestaat er juist veel verzet tegen. Ook minister Rumsfeld (Defensie) heeft al aangegeven fel tegen zo'n wet te zijn. Die zou het Pentagon ten onrechte belemmeren in zijn bewegingsvrijheid en bovendien op langere termijn slecht uitpakt voor de Amerikaanse defensie.

Eerder heeft ook staatssecretaris Van der Knaap (Defensie) een brief gestuurd aan zijn Amerikaanse ambtgenoot Wolfowitz over dezelfde materie. De Britse minister van Defensie Hoon heeft de zaak onlangs eveneens aangekaart in Washington. Ze kregen te horen dat de regering-Bush begrip heeft voor hun zorgen.