`Kunstdiefstal moet centraal geregistreerd'

De Nederlandse Museumvereniging (NVM) pleit voor een centraal registratiesysteem van gestolen kunst en kunstvoorwerpen uit Nederlandse musea.

Dit is een van de aanbevelingen uit een onderzoeksrapport van de NVM naar de veiligheid in Nederlandse Musea dat volgende maand zal worden gepubliceerd. Gerard de Baay, die namens de NVM de musea adviseert op het gebied van veiligheid, constateert op dit moment geen goed overzicht te hebben van wat musea doen aan preventie. Door ook details rondom de misdrijven te registreren, kan mogelijk worden vastgesteld of er al dan niet sprake is van georganiseerde misdaad. ,,Bij de politie ontbreekt op dit moment centrale registratie van diefstal.''

Aanleiding voor het onderzoek is de toename van kunstdiefstal in de afgelopen jaren. Vorige week dinsdag verdween een schilderij van Josef Israëls uit de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Het doek Kinderen aan het Strand, heeft een waarde van enkele duizenden euro's. Vorig jaar werd de museumwereld opgeschrikt door een aantal spectaculaire diefstallen: in maart 2002 verdwenen vijf meesterwerken uit het Frans Halsmuseum en in december werden twee Van Goghs ontvreemd uit het Van Gogh Museum.

De Baay zegt dat, anders dan een jaar of tien geleden, ook ,,vrijwel alle museumdirecteuren het nut van een gezamenlijke aanpak zijn gaan inzien.''

In een reactie zegt een woordvoerder van OC en W dat het ministerie in beginsel de aanbeveling over centrale registratie onderschrijft, maar dat het nog te vroeg is voor een officiële reactie.

Intomart, dat in 2000 in opdracht van het ministerie voor Onderwijs Cultuur en Wetenschappen het onderzoek Criminaliteit en preventie in Nederlandse musea uitvoerde, deed in mei van dat jaar ook al aanbevelingen voor een centrale incidentenregistratie.