Homohuwelijk 2

De uitspraak van de paus met betrekking tot het homofiele huwelijk heeft begrijpelijkerwijs tot de nodige commotie geleid, maar ook tot misverstanden over de relatie kerk en staat. Eerst de uitspraak zelf. Dat de paus zoiets zegt en in een brief zijn opvatting toelicht, is niets bijzonders. Hij zegt wel meer dingen, waar men het niet mee eens is.

Maar hoe staat het met de scheiding van kerk en staat? Heeft de paus die grens overschreden? Ik meen van niet. Zolang het hoofd van de rooms-katholieke kerk geen macht heeft die opvatting dwingend op te leggen aan wie dan ook, is het een uitspraak van iemand die wel invloed heeft, maar geen macht om die invloed in bijvoorbeeld regelgeving of wetgeving om te zetten.

De scheiding van kerk en staat wil niet zeggen dat een hoofd van een kerk zoals de paus of een synode van bijvoorbeeld de protestantse kerken niets meer zouden mogen beweren over welke zaak dan ook. Dus ook over de onwenselijkheid van een homohuwelijk.

De belangrijkste vraag is hoe de scheiding van kerk en staat geregeld is: waar begint de macht van de kerk en waar houdt ze op. In mijn boek Het beloofde land? besteed ik aandacht aan de invloed van de godsdienst op het openbare en politieke leven in de loop van enkele eeuwen, niet alleen in Israël, maar ook in ons land en enkele andere Europese landen.

Uit de geschiedenis blijkt dat de invloed van de godsdienst op het openbare en politieke leven of die nu van rooms-katholieke of reformatorische zijde kwam, een funeste, vaak moorddadige afloop had. Duizenden werden vermoord, omdat zij de `verkeerde' godsdienst aanhingen. Die geschiedenis heeft ons geleerd dat het beter en verstandiger is de godsdienst buiten de openbare en politieke sfeer te houden.

Overigens, ons land heeft er meer dan anderhalve eeuw over gedaan om de invloed van de kerken op het politieke leven terug te dringen en nog is dat werk niet voltooid. Zie bijvoorbeeld staatsstukken waarin de koningin nog steeds wordt genoemd `koningin bij de gratie Gods', wat natuurlijke baarlijke nonsens is.

    • Dick Houwaart