Homohuwelijk 1

Het Vaticaan roept wereldwijd katholieke politici op om zich te houden aan de richtlijnen van de moederkerk en zich actief te verzetten tegen het homohuwelijk. En als dit er al is, deze mogelijkheid af te schaffen. Met dit standpunt ondermijnt het Vaticaan de scheiding tussen staat en kerk en daarmee de democratie. Het homohuwelijk is een recht in Nederland, vastgelegd in de wet. Het Vaticaan heeft recht op zijn mening, maar kan deze niet opleggen aan democratisch gekozen politici in een ander land.

    • Ellen Schijve