Heimwee?

Waarom trekt men een droef gezicht

als een rijnaak met een klein licht

de nacht invaart?

Waarom stemt een rangeerterrein

melancholiek, en wordt een trein

lang nagestaard?

Ik had als kind een huis en haard

en voor mijn toekomst werd gespaard

en in die kring

heb ik 't zigeunervolk benijd

dat zonder doel of zekerheid

langs 't koren ging.

Heimwee... hoe komt iemand erbij

als hij nog woont in 't huis waar hij

geboren is?

Wat is er dat hem denken doet

Dat iets heel dierbaars al voorgoed

verloren is?

Willem Wilmink

(uit de bundel: Ze zeggen dat de aarde draait, 1988)