Advies premie AOW te verhogen

De AOW-premie moet omhoog. Dat staat in een advies dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) naar het kabinet heeft gestuurd. Door de AOW-premie van 17,9 procent van het brutoloon naar 18,25 procent te verhogen kan de rijksbijdrage over 2004 beperkt blijven tot 800 miljoen euro.

Pagina 9