Vivendi in nevelen gehuld

Het nieuws dat de filmstudio MGM zijn bod heeft ingetrokken op de bezittingen van Vivendi Universal Entertainment is gelukkig op hetzelfde tijdstip gekomen als Vivendi's omzetcijfers over het afgelopen halfjaar. De 'toevallige' samenloop van omstandigheden zorgt ervoor dat de vraag opnieuw onbeantwoord blijft wat Vivendi's topman Jean-René Fourtou precies van plan is. Probeert hij slechts het onsamenhangende conglomeraat stukje bij beetje voor de beste prijs te verkopen, of probeert hij echt de operationele prestaties van het concern te verbeteren? Op dit moment geeft hij er de voorkeur aan zijn werkelijke strategie geheim te houden. En de twee bekendmakingen van deze week duiden erop dat hij daar verstandig aan doet. De omzetcijfers van Vivendi zijn ronduit treurig.

Ondanks goed nieuws, zoals het enorme succes van films als The Hulk en een verbetering van de prestaties van betaaltelevisiezender Canal Plus, heeft het beroerde economische klimaat in de mediasector geleid tot een serie magere resultaten. De omzet van de muziekdivisie is het eerste halfjaar, gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten, met 15 procent gedaald. Hetzelfde geldt voor Vivendi's themaparken. De omzet uit computerspelletjes is met 26 procent gekelderd. De door de toezichthouder opgelegde beperking van de prijsstijging heeft de groei bij het telecombedrijf Cégétel in het eerste halfjaar afgevlakt tot 5 procent.

De stap van MGM voorspelt intussen weinig goeds voor de veiling van Vivendi Universal Entertainment (VUE), de Amerikaanse divisie voor film en kabeltelevisie. De door beleggingsfondsen gesteunde studio leek altijd al een van de zwakkere partijen, maar had wel het tot nu toe hoogste bod uitgebracht, van 11,5 miljard dollar (10,1 miljard euro).

Fourtou moet hebben geweten dat hij hoog inzette toen hij Vivendi's belang in VUE op 14 miljard dollar (12,3 miljard euro) waardeerde. Het lijkt erop dat het nu nog moeilijker is geworden in de buurt van dat bedrag uit te komen.

Onder deze omstandigheden is het niet zo slecht dat Fourtou's strategie in nevelen gehuld blijft. Zijn grote tactische verdienste is dat hij de ooit zo nijpende liquiditeitsproblemen van Vivendi heeft opgelost middels een serie kloeke herfinancieringsovereenkomsten. Nu de schuldenlast is gedaald tot 13,6 miljard euro - binnen bereik van de doelstelling van 11 miljard euro - en de kasstroom dit jaar wellicht verdubbelt, kan hij het zich veroorloven iedereen nog even in het ongewisse te laten. Die tijd kan hij goed gebruiken.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • Paul Raynes