STELLINGEN

Serieuze inbreng van alle mogelijk belanghebbenden is een belangrijke voorwaarde om te komen tot breedgedragen normen die ook daadwerkelijk gebruikt worden. S. Ferro, Rijksuniversiteit Groningen

Het nadeel van wetenschap bedrijven is dat je veel moet stilstaan, om vooruit te komen. Floor Claire Bakker, Universiteit Utrecht

Als een goede beheersing van het Nederlands een voorwaarde voor het wonen in Nederland zou zijn, dan bestaat de kans dat ook autochtone Nederlanders uitgewezen moeten worden. W.A. Knijff, Rijksuniversiteit Groningen

Aan excuses heb je niets, aan motieven wel. Linda Kemink, Katholieke Universtiteit Nijmegen

Niemand kan iets níet leren, hoogstens het niet proberen. Erik Joost Visser, Katholieke Universiteit Nijmegen

De waarheid van het nieuws is omgekeerd evenredig met de snelheid van het gebruikte medium. Allard J.F. Hosman, Katholieke Universiteit Nijmegen

Werkplekken van ambtenaren suggereren ten onrechte dat er in het openbaar bestuur slechts geschreven en vergaderd moet worden. Johan Weggeman, Erasmus Universiteit Rotterdam

Het mobieltje zou omgedoopt moeten worden tot het labieltje, getuige de onzinnige conversaties die op de meest ongepaste momenten door de gebruikers van een mobiele telefoon gevoerd worden. Ellis Groninger, Rijksuniversiteit Groningen

Met een `Lonely Planet' als reisgids op zak ben je zelden alleen. Danny A. van Elswijk, Universiteit Leiden