Rotterdam in 2017 meer allochtoon dan autochtoon

In 2017 is meer dan de helft van de inwoners van Rotterdam van allochtone afkomst. Dat blijkt uit een berekening van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek in opdracht van de gemeente Rotterdam. In 2017 zal het aantal inwoners van niet-Nederlandse afkomst zijn gestegen van 275.000 naar 365.000. Door migratie van autochtonen naar buurgemeenten neemt het aandeel van allochtonen in de totale stadsbevolking toe van 46 naar 57 procent. De totale bevolking van de stad zal met ongeveer 35.000 personen toenemen tot 635.000. De belangrijkste oorzaak van de groei is immigratie door huwelijken en gezinsherenigingen.