Rondweg Eindhoven

Op maandag 14 juli verongelukte tijdens werkzaamheden een LPG-tankwagen op de rondweg van Eindhoven. Door het ongeval worden er (terecht) vraagtekens gezet bij de veiligheid van de weg.

Voorafgaand aan een klus als het verbreden van de A2, wordt vanzelfsprekend nagedacht over de veiligheid. Alleen niet door de juiste mensen en niet aan dezelfde tafel. In de voorbereiding heeft Rijkswaterstaat het initiatief en die spreekt hierover niet, of zeer beperkt met de gemeente. Rijkswaterstaat stelt dat de gemeente niet over de noodzakelijke expertise beschikt. De gemeente, met name de burgemeester, is echter wel verantwoordelijk voor de inzet van brandweer, politie en geneeskundige diensten en heeft het probleem op haar bord als er werkelijk een ongeval gebeurt. Over die expertise beschikt ze dus al jaren.

Bij grote bouwprojecten, met grote(re) risico's, moeten de juiste partijen aan tafel zitten om met elkaar te bekijken wat er fout kan gaan. Vooraf moeten risico-analyses worden gemaakt en algemeen beschikbare kennis van eerdere grote calamiteiten dient daarin te worden verwerkt. Zolang dat niet gebeurt is het gevoel van onveiligheid van de burger terecht. We hebben er dan niet alles aan gedaan om de risico's tot een minimum te beperken.

    • Mr. K. Kappetijn
    • Adviesbureau van Dijke