Redding Kliq door overheid stuit op scepsis

De overheid geeft 43 miljoen euro uit om het reïntegratiebedrijf Kliq te redden. Niet iedereen is even enthousiast over het plan.

Tweede Kamerlid Frank Weekers van de VVD vraagt zich af waarom de overheid heeft besloten opnieuw in reïntegratiebedrijf Kliq te participeren. Na de deze week aangekondigde reorganisatie blijft volgens het persbericht van Kliq `een sterk levensvatbaar middelgroot reïntegratiebedrijf' over van het verzelfstandigd onderdeel van Arbeidsvoorziening. De staat fourneert als enig aandeelhouder het eigen vermogen, 15 miljoen euro, evenals 28 miljoen euro voor het sociaal plan voor de werknemers die weg moeten; er verdwijnen 850 arbeidsplaatsen. En dat nadat Klig bij de verzelfstandiging in 2002 (toen nog met 2300 werknemers) een bruidsschat van meer dan 100 miljoen euro meekreeg.

Begin september heeft de kamer een algemeen overleg over Kliq. ,,De VVD vindt financiering gedurende een overgangstermijn van verzelfstanding prima'' zegt Weekers. ,,Maar Kliq heeft zich gedragen als een verwend kind. Het wilde wel de voordelen van het bedrijfsleven zoals goede salarissen en mooie kantoren, maar niet de nadelen van afgerekend worden op prestaties.''

Bovendien: wat moet de staat eigenlijk met een reïntegratiebedrijf? Niet het verwezenlijken van de kabinetsdoelstellingen op het terrein van reïntegratie, volgens Minister Zalm van Financiën. Op zeven juli zei hij in antwoord op kamervragen over dreigende ontslagen bij Kliq: ,,Met het aandeelhouderschap in Kliq worden geen publieke belangen gediend.'' Weekers zal tijdens het algemeen overleg vooral willen weten waarom de staat dan tóch eigenaar blijft. Maar hij heeft wel een idee. ,,Misschien kan met een kleine investering het bedrijf worden gered``zegt hij ,,en dan gaat niet al het eerder geïnvesteerde vermogen teniet door faillissement.'' Maar de overheid moet het bedrijf volgens hem dan wel binnen afzienbare termijn verkopen, voor een hoger bedrag dan de 43 miljoen euro die nu wordt geïnvesteerd.

Een woordvoerder laat weten dat het ministerie van Financiën vóór het kameroverleg geen nadere toelichting zal geven op de redenen voor de hernieuwde kapitaalinjectie. Hij volstaat op dit punt met de mededeling dat Financiën overtuigd is van de levensvatbaarheid van het nieuwe bedrijf. Desgevraagd bevestigde de woordvoerder dat het ministerie heeft onderzocht of het reorganisatieplan verboden staatssteun oplevert, maar details kunnen op dit moment niet worden gegeven.

Politieke partijen Groen Links en PvdA zijn juist tevreden dat de staat Kliq steunt. Tweede Kamerlid Saskia Noorman van de PvdA: ,,ik had het onverteerbaar gevonden als Kliq, terwijl het eigenlijk net bezig is, het loodje zou leggen.'' Er is volgens haar geen sprake van concurrentievervalsing. ,,Kliq is met een achterstand begonnen. Het bedrijf had een ongunstige erfenis van oude contracten en dure sociale voorwaarden.'' De concurrenten van Kliq zijn niet onverdeeld enthousiast. Jan Tuithof, commercieel directeur van Interpolisdochter BMG-groep/Relan, één van de grootste reïntegratiebedrijven van Nederland, blijft het een `apart verhaal' vinden. ,,De overheid pompt geld in één van de bedrijven op de moeilijke reïntegratiemarkt, dat daardoor een voordeel heeft,'' zegt hij. Ook Haro Kits, directeur van reïntegratiebedrijf Randstad Rentree vindt dat het nu afgelopen moet zijn met de financiering van Kliq door de overheid ,,anders wordt de concurrentie echt vervalst.''

    • Elsje Jorritsma