Noord-Korea

In zijn alarmerende bijdrage over Noord-Korea suggereert William J. Perry (NRC Handelsblad, 28 juli), dat oorlog geen optie is wegens de mogelijkheid van wereldschokkende aantallen slachtoffers. Die slachtoffers zouden echter niet te wijten zijn aan conservatieve oorlogsophitsers in de VS, maar aan de atheïstische gangmakers van het marxisme die zich lieten inspireren door de Verlichting.

Een oorlog tegen Noord-Korea is in elk geval nodig, ook als dat land geen atoomwapens zou hebben of krijgen. Als zulke wapens worden aangevoerd ter rechtvaardiging van een oorlog, dan herhaalt zich misschien de situatie in Irak: er wordt niets gevonden, de wereldopinie is geschokt en opportunistische politici proberen hun slagje te slaan.

Beter is het gewoon te stellen, dat het verderfelijke atheïstische regime in Noord-Korea moet worden verdreven en dat alle slachtoffers van deze operatie moeten worden toegevoegd aan de tientallen miljoenen die de Verlichting reeds op haar zeer rekbare progressieve geweten heeft. Vreedzame co-existentie met zo'n regime is geen optie.

    • Ben Hoffschulte Leuven