Nazaat Khomeiny voert oppositie

De kleinzoon van wijlen Ayatollah Ruhollah Khomeiny, grondlegger van de islamitische republiek Iran, wil vanuit Irak oppositie gaan voeren tegen het huidige Iraanse regime. Seyed Hussein Khomeiny (45) noemt de Iraanse leiders `dwergen', die slechts kunnen doorregeren door een beroep te doen op de herinnering aan zijn grootvader. Hij vindt dat Iran een religieuze dictatuur is geworden. Volgens hem is het volk ontevreden.

De jonge Khomeiny verblijft sinds twintig dagen in de woning van een prominente Iraakse shi'itische geestelijke, een studievriend. Van 1964 tot 1978 woonde hij ook in Irak, toen zijn familie was verbannen door de sjah van Perzië, het latere Iran.

De geestelijke van middelhoge rang vindt dat er in Irak een atmosfeer van vrijheid heerst. Hij denkt dat veel Iraanse dissidenten zijn stap zullen volgen en ook naar Irak zullen komen. ,,Ik hoop dat dit een verzamelpunt wordt van waaruit de Iraanse vrijheid kan worden gepropageerd''. De afgelopen maanden hebben diverse bronnen in het Pentagon en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gesproken over de mogelijkheid Iran vanuit het buurland met propaganda te bestoken.

In een interview met NRC Handelsblad zegt Seyed Hussein Khomeiny binnenkort veranderingen in Iran te verwachten. Hij keert zich tegen het idee van religieus leiderschap en pleit voor scheiding van religie en staat. In zijn vaderland staan hoge gevangenisstraffen op het uiten van dit soort ideeën.

Khomeiny's kleinzoon heeft zich lang geleden teruggetrokken uit de Iraanse politieke arena, omdat veel van zijn denkbeelden te `liberaal' werden gevonden. Zijn grootvader dreigde hem halverwege de jaren tachtig met een spreekverbod, vanwege zijn goede banden met seculiere partijen in Iran. Hij zegt dat ayatollah Khomeiny als hij nog had geleefd de oppositie tegen het huidige Iraanse bewind had geleid.

ZATERDAGS BIJVOEGSEL: pagina 22

    • Thomas Erdbrink