Milieucontroles schieten tekort

In veel gemeenten laat de controle op milieuregels en -vergunningen te wensen over. Niet één voldoet aan alle minimumeisen, blijkt uit onderzoek van onder meer de gemeenten zelf. Vooral kleinere gemeenten schieten tekort. Staatssecretaris Van Geel (Milieu) wil dat de controles in 2005 in orde zijn. Gemeenten, provincies en waterschappen hebben dit toegezegd. Van Geel heeft al aangekondigd dat er regionale handhavingsteams komen waarin provincies, gemeenten en waterschappen samenwerken.