Hypotheekrente weer hoger door obligatiemarkt

De hypotheekrente gaat voor de tweede maal binnen een maand omhoog. Gisteren schroefden zowel ING als de Postbank hun tarieven voor hypotheken op, met 0,2 procentpunt voor rentevaste perioden van 1 tot en met 10 jaar. De verhoging komt na een eerdere golf van hypotheekrente-opslagen halverwege juli. Destijds waren het onder meer ING, Postbank, Aegon en ABN Amro die renteverhogingen bekendmaakten. Een hogere hypotheekrente kan een negatieve invloed hebben op de huizenmarkt, die dit jaar en kwetsbare periode doormaakt.

De renteverhogingen zijn het gevolg van de recente minikrach op de obligatiemarkt. De effectieve rente op langlopende staatsobligaties is sinds eind juni in Nederland gestegen van minder dan 3,6 procent voor de tienjarige staatslening, tot 4,23 procent gisteren. De hypotheekrente is sterk afhankelijk van de rente op staatsleningen. Deze obligatierente, die stijgt als de koersen van obligaties dalen, is fors gestegen na een scherpe koersval van staatsobligaties in de Verenigde Staten. Tienjaars staatsleningen gaven daar eind juni nog een effectieve rente van minder dan 3,1 procent. Gisteren bereikte de Amerikaanse `kapitaalmarktrente' een piek van 4,44 procent na ruim een maand van vrijwel onophoudelijke koersdalingen op de obligatiemarkt. De reden voor de koersdalingen van obligaties is meervoudig. Tekenen dat het dieptepunt van de conjunctuur in zowel de Verenigde Staten als Europa voorbij lijkt hebben de rentes op de kapitaalmarkt opgedreven, omdat beleggers bij het aantrekken van de economie niet langer uitgaan van de extreem lage inflatieverwachtingen die een paar maanden geleden nog opgeld deden. Ook de vooruitzichten voor de kortlopende rente, die door de centrale banken wordt vastgesteld, worden niet zo gunstig meer geacht als destijds. Gisteren noemde Jean-Claude Trichet, de toekomstige president van de Europese Centrale Bank (ECB), de rentevoet van de ECB ,,zeer laag''. Dat bracht analisten aan het twijfelen of de ECB de rente nog zal verlagen. [Vervolg HYPOTHEKEN: pagina 15]

HYPOTHEKEN

Obligaties maken roerige tijden door

[ Vervolg van pagina 13] Een lagere kortlopende centralebankrente, die nu in Europa 2 procent bedraagt, is onder gangbare omstandigheden op de financiële markten gunstig voor obligaties, omdat veel partijen op de financiële markten hun posities in langer lopende obligaties financieren met geleend geld tegen de lagere kortlopende rente.

Niet alleen de langlopende obligaties verloren de afgelopen tijd in koers, waardoor hun effectieve rente steeg. Ook korter lopende obligaties lijden, waardoor ook de effectieve rente op obligaties met een looptijd vanaf een jaar zijn gestegen. Dit is de reden waarom de banken gisteren kwamen met een verhoging van de hypotheekrente voor rentevaste perioden vanaf een jaar tot tien jaar.

De oplopende begrotingstekorten in zowel Europa als de Verenigde Staten hebben ook een negatieve invloed op de obligatiekoersen. Hogere tekorten moeten door overheden worden aangezuiverd door te lenen op de obligatiemarkt. Het grotere aanbod van nieuwe staatsobligaties heeft een drukend effect op de koersen van reeds uitstaande obligaties.

Analisten waren gisteren verdeeld over de verdere loop van de obligatiemarkt. De Amerikaanse handel was gisteren onstuimig, omdat de voor obligaties gunstige tegenvaller van de Amerikaanse werkgelegenheidsgroei conflicteerde met het voor obligaties juist ongunstige signaal dat de bedrijvigheid in de VS verder aantrekt.