Economie

Heertjes artikel `Economie niet alleen zaak van cijfers' (NRC Handelsblad, 18 juli) verdient ook de aandacht van de overheid. Men kan van mening verschillen of behoeften subjectief zijn: bij jenever en melk, Heertjes voorbeelden, ziet de overheid terecht een taak.

De bemoeienis van onze regering bij vijandige overnames echter is wel eenzijdig financieel, namelijk bij de haast 15 jaar hangende voorstellen van de `Europese dertiende richtlijn Openbaar Bod'. De beslissing ligt bij het Europees parlement, waar vier commissies, ook de sociale, advies uitbrengen, en bij de Raad van Ministers: hierbij is de Nederlandse minister van Financiën; de materie gaat wel over aandeelhouders en hun invloed, maar raakt ook de positie van werknemers en andere belanghebbenden.

Een ander voorbeeld, waar de cijfers lijken te overheersen, is inzake het bestuur van de onderneming. De ministers van Financiën en van Economische Zaken (in die volgorde) stelden de commissie corporate governance (ondernemingsbestuur) in, waaraan vooral werkgevers en financiële instellingen deelnamen, niet werknemers en andere belangengroepen. Het advies van de SER is hier niet gevraagd, wel bij de richtlijn Openbaar bod.

Bij de titel van de conceptnota van 10 maart, Openbaar 1 juli j.l., staat alleen vermeld ,,een uitnodiging voor commentaar''. Gaan zulke belangrijke zaken zo informeel? Is er veel verschil tussen `de Nederlandse corporate governance code' (de titel van de nota), dus een soort grondwet voor ondernemingsbestuur, en de grondwet voor het staatsbestuur? En is enige zorgvuldigheid niet gepast?

    • Dr.Mr. P.W. Huizenga