Driemaal scheepsrecht voor Corus?

Corus heeft zijn leven weer even weten te rekken. Zonder de nieuwe kredietlijn van 1,2 miljard euro, die met de banken is overeengekomen, zou het verlieslijdende Brits-Nederlandse staalconcern failliet zijn gegaan. Nu heeft het nog een laatste kans om zichzelf er bovenop te helpen.

Eerst maar even het goede nieuws. De periode waarin over het nieuwe krediet kan worden beschikt, is met tweeëneenhalf jaar verlengd tot halverwege 2006. Ook zijn de afspraken over de maximale schuld die Corus mag hebben niet te benepen. De schuld van Corus als deel van de nettowaarde van de bezittingen staat nu op zo'n 45 procent. Dus de limiet van 60 procent die voor eind 2006 is vastgesteld, lijkt niet bijzonder zwaar. In theorie biedt zij Corus zelfs de mogelijkheid om nog meer geld te lenen.

Maar dan het slechte nieuws. De banken hebben hun steun pas gegeven nadat ze hun claims aanzienlijk hebben uitgebreid. Doordat ze de Nederlandse en Britse aandelen van Corus als onderpand hebben genomen, moeten de andere obligatiehouders hen in het geval van een bankroet laten voorgaan. De houders van preferente obligaties, met een totaalwaarde van 150 miljoen euro, die hadden gehoopt te worden uitgekocht tegen een hoge premie en tot nu toe de enigen waren wier belangen waren gewaarborgd, lijken wat dat betreft het pleit te verliezen.

Het tweede stukje slechte nieuws is dat de steun van de banken mettertijd zal afnemen. Vanaf februari volgend jaar daalt het beschikbare krediet tot 1 miljard euro. Omdat Corus de banken al zo'n 800 miljoen euro verschuldigd is, blijft er nog maar ongeveer 200 miljoen euro manoeuvreerruimte over. En na juni 2005 vermindert de kredietlijn tot 800 miljoen euro en in december 2005 tenslotte tot 600 miljoen euro.

Dus hoewel er tot 2006 geld beschikbaar is, moet Corus ruim voordien een positieve kasstroom verwezenlijken. Dat onderstreept de haast waarmee Corus zijn kwakkelende Britse activiteiten moet herstructureren. Het probleem wordt gevormd door de saneringskosten die daarmee zijn gemoeid. De kredietlijn van de banken mag eigenlijk alleen voor het werkkapitaal worden aangesproken. Het zal lastig zijn nog meer obligaties of aandelen uit te geven, ook al heeft Corus gezinspeeld op een mogelijke claimemissie.

Kortom, Corus beweegt zich nog steeds over een slap koord. Het is al tweemaal gestruikeld bij pogingen om winstgevender te worden. De fusie met het Braziliaanse CSN is niet doorgegaan. De verkoop van de Nederlandse aluminiumdivisie werd afgeblazen nadat de Nederlandse commissarissen besloten dat de opbrengst niet mocht worden gebruikt voor de Britse activiteiten. Corus heeft nu tenminste een derde kans. Aandeelhouders en obligatiehouders moeten maar hopen dat driemaal inderdaad scheepsrecht is.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • John Paul Rathbone