DE WEEK

ONUITROEIBARE reflexen. Zalm geeft 43 miljoen euro staatssteun aan Kliq, voorheen de Arbeidsvoorziening waar in de jaren negentig voor honderden miljoenen met Europese subsidies is geknoeid.

MET DIT belastinggeld moet het zwaar verlieslijdende bedrijf, dat eigendom is van de staat, mensen aan het werk helpen en zelf ook gezond worden, nadat het eerst bijna 3.000 man op straat heeft gezet en tot 600 man is ingekrompen – een perpetuum mobile.

MAAR STAATSSTEUN? Concurrentievervalsing? Net als met de verdwenen miljarden onder Paars: geen haan die ernaar kraait.

INTUSSEN BRULT de muis wel. Duitsland is door Zalm gewaarschuwd. Heeft Duitsland volgend jaar opnieuw een begrotingstekort groter dan 3 procent, dan moet het van hem boete betalen – naar schatting 10 miljard euro, zodat het tekort nog verder oploopt.

Waarmee Zalm weer eens bevestigt dat het Stabiliteits- en Groeipact een illusie is.

HET PACT MOEST de disciplinerende rol van de kapitaalmarkt overnemen, maar in handen van politici pakt dat natuurlijk contraproductief uit. Zie de wens van Frankrijk om soepelheid te betrachten.

Misschien zal de ondergang van het pact eerherstel voor de kapitaalmarkt bewerkstelligen. Misschien worden straks alleen weer de slechten met renteverhoging gestraft, zoals dat vóór de invoering van de euro het geval was, en niet ook de goeden, waarvoor Zalm nu vreest.

Maar wie op het pact vertrouwt miskent deze waarheid: bij gelijke rechten beslist de macht. Lees: Frankrijk en Duitsland.

GEEN 4 MILJARD euro aan bezuinigingen volgend jaar, ook geen 6,5 à 7 miljard, maar waarschijnlijk 8,5 à 9 miljard euro. Want wegens de economische malaise stapelen de belastingtegenvallers zich op. En omdat het tekort binnen de perken van het pact moet blijven zal de bezuinigingscarrousel blijven draaien, tenslotte hangt Zalms reputatie daarvan af.

TERWIJL ZALM met streng bezuinigen de publieke sector straks op orde denkt te hebben, is in de particuliere sector geen teken van herstel te bespeuren. Ook in het tweede kwartaal stagneerde (volgens Zalm) de Nederlandse economie. Vanaf de eerste helft van 2001 zit er nu al geen beweging meer in en is het dood in de pot.

IN DUITSLAND is de malaisestemming omgeslagen. Voor de derde achtereenvolgende maand steeg de toonaangevende barometer voor de Duitse economie. Voor economen aanwijzing dat de weg omhoog is teruggevonden.

Hoewel himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt onder Duitsers normaal is, zijn er inderdaad tekenen dat de reus langzaam bezig is zich op te richten.

CITIGROUP EN JP Morgan Chase, twee van Amerika's grootste banken, zijn samen door de Amerikaanse beurstoezichthouder tot 255 miljoen dollar boete veroordeeld wegens medeplichtigheid aan de fraude bij Enron.

Een boete die wel zal worden afgewenteld op de klanten, kortom vrijblijvend is als medeplichtige bankiers niet persoonlijk worden gestraft.

ADMIRAAL B.D. John M. Pointdexter – veiligheidsadviseur van president Reagan tot zijn ontslag wegens samenzwering, liegen tegen het Amerikaanse Congres, oplichterij van de Amerikaanse regering en vernietiging van bewijsmateriaal in het Iran-Contra-schandaal, en later vrijgesproken op basis van de immuniteit die hij van het Congres had gekregen in ruil voor zijn getuigenis die nog weer later vals bleek te zijn – had als adviseur van dit keer het Pentagon iets geheel nieuws bedacht.

Een politieke termijnmarkt waar je kunt gokken op schokkende gebeurtenissen.

Hij verloor het van de verontwaardiging en de zedigheid en de website moest dicht.

KPN EIST VIA de rechter dat een tariefsverlaging die de toezichthouder het bedrijf heeft opgelegd ongedaan wordt gemaakt. Concurrenten die van zijn netwerk gebruik maken zouden van de verlaging profiteren, terwijl KPN zelf bepaalde kosten nu aan deze concurrenten niet zou kunnen doorberekenen.

De betrouwbaarheid van het netwerk loopt gevaar, meent KPN. Onzin, zegt de toezichthouder. Onzin, zeggen de concurrenten.

Assertiviteit of onuitroeibare reflexen van een ex-monopolist?

    • Paul Friese