Bèta-profiel

In Utrecht wordt na de sluiting van het zwarte Thorbecke gewerkt aan het Nieuwe Thorbecke College. (Z, 6 juli). Wat is het voorstel? Een mix van de zogeheten traditionele vernieuwingen Montessori, Jenaplan en Dalton. Een meer-op-maat-school waarin iedere individuele leerling aan zijn trekken zal komen. De ontwerpers hebben het in een brochure over een nieuw onderwijsconcept. Leerlingen kunnen door de school heen surfen en in zes jaar hun diploma halen via leerlijnen binnen wat ze noemen een `blokkendoos', een efficiënte programmaplanning.

Ik vind dat geen goed idee, omdat individualisering van het onderwijs tot nu toe nauwelijks geleid heeft tot betere resultaten. Het is jammer dat geheel voorbij wordt gegaan aan de huidige discussie over de kennissamenleving of het tekort aan exact opgeleide mensen. Waarom profileren vwo-scholen zich als veilige school, als school op maat of als sportschool, maar niet als ICT-school of bèta-school? In Frankrijk is het sinds jaren normaal dat een lycée zich profileert op technologie ter voorbereiding op een exacte studierichting.

Ik denk dat een school met een exact profiel ook beter is voor getalenteerde allochtone leerlingen. Daar moeten er in Utrecht veel van zijn, maar zij moeten wel worden aangetrokken en gemotiveerd. Leerlingen met taalachterstand kunnen mijns inziens beter gericht worden op de exacte vakken en de techniek, omdat je in één generatie de taalachterstand niet wegwerkt. Waarom geen reken/wiskundestimuleringsprogramma's en wel taalstimuleringsprogramma's voor deze leerlingen?

Thorbecke was de bedenker van de HBS, dat was toen een geheel nieuwe school naast het gymnasium, gericht op de toenmalige nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij. Thorbecke begreep de nieuwe tijd. Laten we hopen dat de ontwerpers van het Nieuwe Thorbecke College ook nieuwe wegen durven in te slaan in plaats van de traditionele vernieuwers te blijven volgen.

    • Dr. Pieter Appelhof
    • Kundige Utrecht