Vredesberaad Nepal

In Nepal hebben maoïstische opstandelingen er gisteren mee ingestemd vredesoverleg met de regering te hervatten, nadat een drietal gevangen aanvoerders van hun beweging begin deze week was vrijgelaten.

Dit heeft de leider van de opstandelingen, Prachanda, gisteren laten weten. De onderhandelingen moeten een einde maken aan de bloedige burgeroorlog in Nepal, die sinds 1996 al aan ruim 7.000 mensen het leven heeft gekost.

De rebellen hadden vooraf een aantal eisen gesteld aan de regering alvorens weer aan de onderhandelingstafel te willen verschijnen. Behalve de vrijlating van enkele leiders van de beweging, verlangde Prachanda en de zijnen ook een vermindering van het aantal regeringstroepen.

,,Hoewel de regering er niet geheel in is geslaagd een volkomen gunstige sfeer voor de besprekingen te creëren, vatten we sommige van de stappen toch positief op'', aldus Prachanda gisteren in een verklaring.

Al twee keer eerder hebben beide zijden vredesonderhandelingen gevoerd, maar de jongste ronde liep in mei op niets uit. Sinds een wapenstilstand in januari zijn er slechts sporadische schermutselingen geweest tussen beide kampen. De maoïsten, die vooral op het straatarme platteland aanhang genieten, strijden sinds 1996 voor een communistische republiek en willen af van de monarchie.

De maoïsten, die zich laten inspireren door het gedachtengoed van de vroegere Chinese leider Mao Zedong, ontketenden in het najaar van 2001 gewelddadige aanvallen op regeringsdoelen, nadat een eerste ondehandelingsronde niets had opgeleverd.