Verschil in straf voor xtc

Politie, gemeente en justitie in Nederland hanteren per regio verschillende normen bij harddruggebruik op dansfeesten. Dat blijkt uit een rondgang. Over het algemeen geldt dat wie voor de eerste keer betrapt wordt met een xtc-pil of een halve gram cocaïne, wel een proces-verbaal krijgt, maar geen straf. Meestal kan de bezitter dezelfde avond nog doorfeesten.

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat Amsterdam een `nulbeleid' hanteert als het gaat om harddrugs. Maar de lokale politie zegt pas een boete uit te delen bij vijf pillen. Het openbaar ministerie in Amsterdam vervolgt niet bij minder dan drie pillen.

De arrondissementen Utrecht, Rotterdam en Groningen hanteren de algemene richtlijn van het college van procureurs-generaal waarin staat dat ,,in geval van een geringe hoeveelheid [harddrugs] voor eigen gebruik de hulpverlening aan de gebruiker voorop dient te staan''. Het gaat dan om ,,bv. één bolletje, één ampul, één wikkel, één pil/tablet''.

Het landelijk parket-generaal heeft er begrip voor dat de arrondissementen verschillende regels hanteren, zegt een woordvoerder. ,,Ik kan me goed voorstellen dat Amsterdam er anders mee omgaat, omdat daar meer overtredingen plaatsvinden. Overigens, het is natuurlijk niet gedogen. Gedogen is de andere kant opkijken, en dat doen we niet. We nemen altijd de drugs in beslag.''

,,We zijn het er allemaal over eens dat harddrugs verboden zijn'', zegt een woordvoerder van de politie Sittard. ,,Maar je moet reëel zijn.''

GEEN PROBLEEM: pagina 3

    • Japke-d. Bouma