Tien dollar voor kerkgang

Een zwarte predikant van een baptistenkerk in het Amerikaanse Louisiana wil blanke kerkgangers naar zijn diensten lokken door ze voor hun aanwezigheid te betalen. Blanken die deze maand een dienst bijwonen in de Greenwood Acres Full Gospel Baptist Church in Shreveport krijgen op zondagen 5 en op donderdagen 10 dollar per uur als ze de diensten bijwonen. Predikant Caldwell verklaarde dat de parochie vanaf de oprichting in 1958 vrijwel alleen maar uit zwarte geloofsgenoten bestond. Hij gelooft niet dat Jezus het zo zou hebben gewild.