Suriname voert de dollar in

De Surinaamse regering verandert de naam van de nationale munteenheid van Surinaamse gulden in Surinaamse dollar. De naamsverandering is een gevolg van de operatie `drie nullen weg', waarbij de waarde van de Surinaamse munteenheid door duizend wordt gedeeld – een gevolg van de sterk gedaalde waarde van de Surinaamse gulden.

Duizend oude Surinaamse gulden wordt dus één nieuwe Surinaamse dollar. De Surinaamse regering kiest voor de dollar omdat de gulden langzamerhand van het wereldtoneel verdwijnt en andere landen in het Caribisch gebied ook allemaal in dollars rekenen. Na het verdwijnen van de gulden wordt alleen op de Antillen nog met guldens betaald. Overigens moet het Surinaamse parlement het plan van de Surinaamse regering nog goedkeuren. Als alles volgens plan verloopt, wordt de nieuwe munt op 1 januari 2004 ingevoerd.

De Surinaamse gulden heeft de afgelopen jaren met een sterke inflatie te maken gehad. Sinds bouwer Ballast Nedam beslag legde op de voor Suriname belangrijke inkomsten uit de bauxietmijnen, omdat Suriname een door Ballast gebouwde nieuwe brug niet kon betalen, verkeert Suriname in ernstige geldnood en heeft de Surinaamse regering regelmatig geld `bijgedrukt', wat tot snelle geldontwaarding heeft geleid.

Het Surinaamse Kamerlid Shailendra Girjasing zegt in de krant De Ware Tijd dat Suriname niet veel opschiet met de verandering van gulden in dollar. ,,What's in a name als je het nou real, dollar of gulden noemt. Het is een kwestie van gewenning.'' Op zich vindt hij nullen wegstrepen een goede zaak, ,,maar het gevaar is dat niets zal veranderen in de economie. De geldhoeveelheid blijft hetzelfde en de productie blijft hetzelfde.'' In Argentinië is een vergelijkbare geldhervorming ook mislukt, aldus Girjasing in De Ware Tijd.

De Surinaamse regering wil zo snel mogelijk een voorlichtingscampagne beginnen, om het land voor te bereiden op de verandering van gulden in dollar.