Ramsj

Lisa Grunwald, Stephen J. Adler (ed.): America 1900-1999, Letters of the Century. Paperback, Dial Press 1999, van €36,60 voor €10,00.

De Boekenmarkt Den Haag

Bundeling van ruim vierhonderd brieven van bekende en onbekende Amerikanen die tezamen een beeld geven van het leven in de Verenigde Staten in de 20ste eeuw. Ingedeeld per decennium, met tussendoor foto's en een kader met algemene historische ontwikkelingen. Mooie brief van de krantenmagnaat William Randolph Hearst uit 1933: `Make a paper for the nicest kind of people – for the great middle class.'

    • Ewoud Sanders