Personeel ambulances mag acties voortzetten

De particuliere ambulancediensten mogen hun acties voortzetten. Dat heeft de voorzieningenrechter in Maastricht gisteren bepaald in kort geding dat was aangespannen door werkgeversorganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN).

Het personeel gaat verder met de zondagsdiensten. De chauffeurs en andere medewerkers hebben sinds maandagochtend veelal deze diensten gedraaid. Bepaalde ritten voerden ze niet uit. Ze wilden zo afdwingen dat ze twee jaar eerder mogen stoppen met werken, namelijk op hun 57e jaar.

AZN stelt dat patiënten onaanvaardbare risico's lopen. Vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond ontkennen dat. Rechter P. Lampe verwierp het argument van AZN dat de gezondheid van patiënten door de acties ernstig gevaar zou kunnen lopen. Ook kon AZN niet hard maken dat zich al enkele ernstige incidenten zouden hebben voorgedaan, waarbij de gezondheid van patiënten ernstig gevaar liep.

Verder wijst de rechter er op dat de acties tijdig waren aangekondigd en dat er eerder een patstelling was ontstaan. Ook het argument van AZN dat de bonden misbruik zouden maken van het stakingsrecht door iets onhaalbaars na te streven, verwees de rechter naar de prullenbak. Dat de bonden afspraken zouden hebben geschonden over verder overleg en toen plotseling met acties kwamen, kon AZN niet geloofwaardig maken.

Wel waarschuwde Lampe de bonden om ,,de vinger aan de pols te houden'' en ervoor te zorgen dat eventuele risico's voor patiënten binnen aanvaardbare grenzen blijven.

De vakbonden hebben laten weten dat ze de acties doorzetten. Vandaag werkt het personeel, net als de hele week, volgens de zondagsdienst. ,,Het ultimatum van maandag geldt voor onbepaalde tijd. Zolang we niets horen van de werkgevers gaan we door', aldus bestuurder T. Koningh van FNV Bondgenoten. Maandag bekijken de actievoerders weer verder hoe ze de acties kracht bij gaan zetten.

De bonden reageerden verheugd op de uitspraak. Volgens Koningh van FNV-Bondgenoten heeft de rechter de werkgevers terecht gewezen om hun arrogantie.

Voorzitter P. Swenker van AZN zegt teleurgesteld te zijn. Vice-voorzitter H. Groenendijk van AZN wil best weer gaan praten met de bonden, maar ziet vooral veel in een nader onderzoek naar de leeftijd waarop ambulancechauffeurs moeten ophouden met werken. ,,Met de harde resulaten van zo'n onderzoek kunnen we ons ook naar het ministerie toe hard maken'', meent hij. Dan zou er mogelijk overheidsgeld kunnen vrijkomen voor vervroegde uittreding.

Maar FNV-Bondgenotenbestuurder Koningh houdt een slag om de arm. ,,We gaan niet alleen praten om het praten. Als het ze daarom te doen is, kunnen ze me wat''.