Pas verschenen

Tsjêbbe Hettinga: Platina de zee (Fan oer see en fierder). Vert.Tsjêbbe Hettinga en Benno Barnard, Atlas, 66 blz. €24,90

Tweetalige dichtbundel met cd waarop de Friese dichter Tsjêbbe Hettinga (1949) zijn gedichten voorleest. `Hettinga is een dichter die spreektaal kan laten zingen,' schreef Guus Middag over eerder werk, `een bonte schilder die heel goed weet wat hij doet' (CSL, 14.04.95).