Maleisië wil af van scheiding per sms

De Maleisische regering wil een eind maken aan de mogelijkheid voor mannen om door middel van een eenvoudig sms-bericht, een e-mail of een fax te scheiden van hun vrouw.

Dit hebben regeringsfunctionarissen gisteren bekendgemaakt nadat de Maleisische premier Mahathir Mohammad kritiek had uitgeoefend op een recente uitspraak van een islamitische rechtbank. De betreffende rechter achtte het toelaatbaar dat een islamitische man van zijn vrouw scheidde nadat hij haar daarvan per sms-bericht op de hoogte had gesteld.

De uitspraak van de rechtbank leidde tot woedende reacties van Maleisische vrouwenorganisaties, die deze praktijk vernederend vinden. Ook sommige islamitische geleerden zeiden te vrezen dat deze manier van scheiden het imago van de islam zou schaden.

,,We moeten hieraan een eind maken want het is moreel verkeerd en onaanvaardbaar voor de samenleving'', verklaarde de voornaamste religieuze adviseur van de regering, Abdul Hamid Othman, gisteren. De regering wil daarom de huidige voorschriften voor scheiden aanscherpen. Mannen die zich in de toekomst niet aan die regels houden, zullen wat de regering betreft boetes en zelfs gevangenisstraffen tegemoet kunnen zien.

Evenals in veel andere islamitische landen is het voor mannen (niet voor vrouwen) heel eenvoudig om van hun echtgenote af te raken. Hij hoeft slechts driemaal `talak' (ik scheid van je) te zeggen, en de scheiding is een feit. Er zijn op het ogenblik geen plannen om aan deze diep gewortelde traditie een einde te maken. De discussie concentreert zich louter op het feit of het wel gepast is dat een man zich via een elektronische scheiding van zijn vrouw ontdoet zonder haar dat zelfs maar persoonlijk te vertellen.