@llz kts?

,,SMS-taal daar vind ik niks aan!'' schrijft een kennis. ,,E-mailen is veel leuker.'' Maar het is het echt handig om te SMS-en, want veel mensen hebben hun mobiel altijd bij zich en niet iedereen is altijd on-line.

Emmanuel Adjei uit Amsterdam, 14 jaar, is dat met mij eens:

@llz kts?

Kn nit btr!

W!st j dt ik..

Dt w@t???

Dt w bezg zn mt SMS-tl?

Tuurluk! Leuk h?

Yep zkr

Alles kits?

Kan niet beter!

Wist je dat ik

Dat wat???

Dat we bezig zijn met SMS-taal?

Natuurlijk! Leuk he?

Ja zeker.

Ik heb in bovenstaande tekst `yep' als `ja' vertaald, maar daar ben je het misschien niet mee eens.

Er is nog zo'n woordje dat ik erg leuk vind: `Duh'. Ik lees dat in e-mails & wilde dat ook wel eens proberen. Mijn zoon ergert zich als ik `duh' zeg. ,,Mam, je gebruikt het verkeerd,'' zegt hij en legt uit: ,, Als iets erg voor de hand ligt, dan gebruik je `duh'.''

Hb u dt ok dt u2 ergrt an t tlgbrk vn

j oudrs of lerar?

Gbrkn, di u tl wlns vrkrd?

Heb jij dat ook dat je je ergert aan het taal-

gebruik van je ouders of de leraar?

Gebruiken die jouw taal wel eens verkeerd?

Berichten voor Ine naar cs@nrc.nl of naar NRC Handelsblad, Kinderpagina, Postbus 3372, 1001 AD Amsterdam

    • Ine Poppe