Homoseksualiteit `objectief afwijking'

Enkele citaten uit Beschouwingen betreffende de voorstellen om wettelijke erkenning te geven aan verbintenissen tussen homoseksuele personen.

,,De politieke gemeenschap die homoseksuele verbintenissen wettelijk erkent verschaft zichzelf een wezenlijk onjuiste politieke regel.''

,,Geconfronteerd met de wettelijke erkenning van homoseksuele verbintenissen, of de gelijkstelling daarvan met het huwelijk, met de toekenning van de daaraan verbonden rechten, moet men zich helder en beslist verzetten.''

,,Homoseksuele verbintenissen schaden de juiste ontwikkeling van de samenleving. Als zodanig verdienen ze geen specifieke en gekwalificeerde erkenning door de juridische rechtsorde.''

,,Er bestaan geen overeenkomsten tussen het huwelijk, dat heilig is, en homoseksuele verbintenissen, die in strijd zijn met de morele wet van de natuur aangezien ze aan de seksuele handeling de gift van het leven ontnemen.''

,,Adoptie van kinderen door homoseksuele partners is een daad van geweld ten opzichte van minderjarigen. Het is een immorele praktijk die in strijd is met het door de VN erkende principe dat de rechten van de kinderen dienen te worden beschermd.''

Volgens de leer van de kerk moeten mannen en vrouwen met homoseksuele neigingen worden geaccepteerd met respect, compassie en gevoel, zonder te worden gediscrimineerd. Homoseksuelen zijn net als andere christen geroepen om deugdzaam en kuis te leven. De homoseksuele neiging is echter objectief een afwijking en homoseksuele praktijken zijn ernstige zonden tegen de kuisheid.''

www.vatican.va: brief