Fiscus speurt naar bezit in buitenland

De Belastingdienst is actief op zoek naar Nederlanders die onroerend goed in het buitenland bezitten en dat voor de fiscus verborgen houden. Dat heeft het ministerie van Financiën vanochtend bevestigd.

Een speciale eenheid van de Belastingdienst in Haarlem houdt zich met dit `Project Buitenlands Vermogen' bezig. Belastingbetalers die buitenlands bezit aan onroerend goed, zoals een tweede huis, verborgen hebben gehouden, lopen het risico van boetes tot 100 procent van het bedrag aan niet-betaalde belasting en van strafrechtelijke vervolging.

De fiscus kan met terugwerkende kracht tot twaalf jaar alsnog belasting heffen op ten onrechte buiten de aanslag gehouden bezit van buitenlands onroerend goed. Volgens de woordvoerder van het ministerie van Financiën is het betrekkelijk eenvoudig eigen bezit in het buitenland op te sporen, omdat de eigenaars in het buitenland over onroerend goed vaak lokale belasting betalen. De samenwerking met belastingdiensten in andere Europese landen is ,,over het algemeen goed, de informatieoverdracht verloopt soepel'', aldus de woordvoerder. ,,Dat is ook geregeld in diverse onderlinge belastingverdragen.''

De waarde van onroerend goed van Nederlanders in het buitenland zou aanzienlijk zijn, al kan het ministerie geen schattingen geven.

Over buitenlands huizenbezit moeten eigenaren een fictief rendement betalen van 1,2 procent van de waarde. Spijtoptanten die schoon schip willen maken voordat zij na onderzoek door de fiscus tegen de lamp lopen, kunnen gebruikmaken van de `inkeerregeling'. Zij moeten hun buitenlands onroerendgoedbezit dan alsnog aangeven, maar lopen niet meer het risico van boetes. Meer dan duizend belastingbetalers hebben van die regeling gebruikgemaakt toen de fiscus onderzoek deed naar buitenlandse spaarrekeningen op naam van Nederlandse belastingbetalers. Duizenden spaarrekeninghouders kregen naheffingen voor een totaalbedrag van 83 miljoen euro. Het onderzoek naar zwarte buitenlandse spaarrekeningen loopt nog, de fiscus verwacht nog miljoenen extra terug te vorderen.

Het onderzoek naar buitenlandse spaarrekeningen, dat al ruim anderhalf jaar loopt, bracht de fiscus op het spoor van buitenlands onroerendgoedbezit. Volgens Financiën is ook de belangstelling onder onroerendgoedbezitters om gebruik te maken van de inkeerregeling groot. Het aantal telefoontjes dat de fiscus ontvangt met vragen over die regeling is de afgelopen dagen gestaag toegenomen.

De speciale Haarlemse unit van de Belastingdienst maakt de pakkans groter, omdat een willekeurige belastinginspecteur zelf geen naspeuring hoeft te doen naar eventuele buitenlandse rekeningen of onroerendgoedvermogen. Bij vermoedens wordt het dossier doorgesluisd naar de unit die verder het onderzoek afhandelt.