Duizend jaar oude wijk in Deventer

In Deventer zijn bij archeologisch onderzoek sporen van een duizend jaar oude ambachtswijk ontdekt. De ontdekking werd gedaan bij een archeologisch onderzoek aan de Bruynssteeg, waar een appartementencomplex wordt gebouwd. De resten van houten woningen en werkplaatsen dateren van duizend jaar geleden. Toen woonden er 2000 tot 2500 mensen in Deventer. De houten woningen hadden lemen vloeren en een open haardvuur. Uit de positie van de huizen is af te leiden dat de loop van de straat in elfhonderd jaar nauwelijks is veranderd. Ook zijn sporen van hutkommen aangetroffen, in de grond verzonken houten werkplaatsen. Verder is er een gave bronzen kookpot aangetroffen. Volgens archeologen is de vondst van een gave kookpot zeer uitzonderlijk.