Corus krijgt nieuw krediet van banken

Het Brits-Nederlandse staalconcern Corus is er na maanden onderhandelen in geslaagd een nieuwe kredietfaciliteit van 1,2 miljard euro af te sluiten bij een consortium van banken. In ruil daarvoor krijgen de banken nagenoeg het hele bedrijf in onderpand. Dat heeft Corus vanmorgen bekendgemaakt.

Het concern liet verder weten in de eerste helft van dit jaar een fors lager (operationeel) verlies te hebben geleden. Het resultaat voor bijzondere posten bedroeg over de eerste zes maanden van dit jaar circa 41 miljoen pond (59 miljoen euro) negatief, 100 miljoen pond lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

De banken stellen stringente voorwaarden aan de resultaatontwikkeling van Corus. Om ook daadwerkelijk krediet op te mogen nemen, moet de winst voor rente, belastingen en afschrijvingen (vorig jaar nog 58 miljoen pond negatief) dit jaar minimaal twee keer zo hoog zijn als de netto rentelasten, volgend jaar tweeënhalf keer zo hoog, in 2005 drie keer en in de eerste helft van 2006 vier keer.

De nieuwe kredietfaciliteit van 1,2 miljard euro loopt tot en met juni 2006 en vervangt de huidige van 1,4 miljard euro, die in januari 2004 afloopt. Het gaat om krediet om het werkkapitaal van Corus te financieren. Corus heeft daarnaast nog circa 375 miljoen euro nodig om eerder dit jaar aangekondigde ontslagen en sluitingen van verliesgevende staalfabrieken in Groot-Brittanië te kunnen financieren. ,,De nieuwe kredietlijn biedt ons een goede uitgangspositie om ook hiervoor het benodigde kapitaal aan te kunnen trekken'', zegt David Lloyd, financieel bestuurder van Corus.

De kredietverlenging is belangrijk voor Corus. De faciliteit kwam in gevaar toen de commissarissen van Corus Nederland eerder dit jaar de verkoop van de aluminiumactiviteiten van Corus aan het Franse Pechiney blokkeerden. Met de opbrengst had Corus zijn door jarenlange verliezen verslechterde balanspositie willen versterken. Toen de aluminiumverkoop niet doorging, dreigden de banken de kredietfaciliteit niet te verlengen.

Dat is nu toch gelukt door nagenoeg heel Corus in onderpand te geven. Eerder werd al bekend dat de banken het pandrecht zouden krijgen over Corus Nederland, het enige winstgevende en daardoor meest waardevolle onderdeel van Corus, maar nu blijken ook de aandelen van Corus UK – de Britse tak – in onderpand te zijn gegeven, met uitzondering van 20 procent van de vaste activa (machines, gebouwen) van Corus UK, omdat die al het onderpand vormen voor een obligatielening van 150 miljoen pond die nog tot 2016 loopt.

Een bijzondere voorwaarde aan de lening is nog dat de waarde van Corus Nederland – in 2002 nog voor 2,5 miljard euro in de boeken – niet onder de 2 miljard mag uitkomen. Dat betekent dat als Corus bijvoorbeeld de aluminiumactiviteiten (vorig jaar gewaardeerd op circa 660 miljoen euro) alsnog verkoopt, de opbrengst daarvan, in elk geval gedeeltelijk, binnen Corus Nederland moet blijven en dus niet mag wegvloeien naar het moederbedrijf, omdat de waarde van Corus Nederland dan onder de 2 miljard komt.