CDA: scheiding kerk en staat

Het Vaticaan heeft gisteren in een brief Katholieke leiders opgeroepen stelling te nemen tegen het homohuwelijk. Enkele reacties.

De Vaticaanse congregatie voor de geloofsleer roept katholieke politici en gelovigen op zich te verzetten tegen het homohuwelijk. In een brief noemt prefect kardinaal Ratzinger homoseksualiteit `een problematisch moreel en sociaal verschijnsel' en het homohuwelijk `een bedreiging voor de samenleving'.

,,Wettelijke erkenning van homohuwelijken betekent het toestaan van afwijkend gedrag. De kerk moet de waarden van het huwelijk verdedigen voor het welzijn van mannen, vrouwen en de maatschappij'', zo staat in het document.

,,Homohuwelijken kunnen niet bijdragen aan de voortplanting en het voortbestaan van het menselijk ras. De mogelijkheid van kunstmatige voortplanting getuigt van een groot gebrek aan respect voor de menselijke waardigheid. Wie toestemt in de adoptie van kinderen door homo's schaadt het kind.''

De hoogste katholieke politicus in Nederland Maxime Verhagen, fractieleider van het CDA in de Tweede Kamer, reageert niet op de brief van de congregatie. ,,In Nederland hebben we een scheiding van kerk en staat'', zegt zijn woordvoerder. ,,Katholieke politici voelen zich niet door het Vaticaan aangesproken.''

Volgens Katheen Ferrier, woordvoerder familie- en gezinsbeleid voor de CDA-fractie in de Tweede Kamer is het 'het goed recht' van het Vaticaan als onafhankelijke staat om dit standpunt naar buiten te brengen. Ferrier vindt niet dat het Vaticaan te ver gaat in de afwijzing van homoseksualiteit en het homohuwelijk. ,,Ik zou ze er niet om ter verantwoording roepen.''

Ferrier benadrukt de scheiding tussen kerk en staat. ,,Laten zij hun werk doen, dan doen wij dat ook. Het is het goed recht van politici om met zo'n uitspraak te doen wat wij willen. Het homohuwelijk past bij ons land, het is een wettelijk recht dat ik erken.''

De Nederlandse bisschoppenconferentie reageert nog niet officieel op de brief van het Vaticaan. ,,Het is geen encycliek, de hoogste order van de paus, er is geen sprake van een bewuste campagne tegen het homohuwelijk'', benadrukt de woordvoerder. In een brief aan informateur Donner, zomer 2002, keurde de bisschoppenconferentie het homohuwelijk af. Met de wettelijke erkenning daarvan was volgens de bisschoppen 'een wezenlijk fundament van de scheppingsordening (...) op ernstige wijze aangetast'.

Pastoor Rob Mutsaerts van de St. Martinus en St. Jan in Heeze staat achter de brief van de congregatie. ,,Je verkondigt als pastoor de leer van de kerk, dat beloof je tijdens je wijding. Seksualiteit is volgens de moraal van de katholieke kerk gericht op openheid voor nieuw leven. Dat is een bijbels gegeven dat past in het scheppingsverhaal. Andere varianten dan het huwelijk tussen man en vrouw heeft de kerk niet.'' Zodra de mogelijkheid zich voordoet zal Mutsaerts de brief waarin het Vaticaan het homohuwelijk afwijst in zijn preek verwerken.

    • Jutta Chorus