BT moet kiezen

British Telecom (BT) dreigt in een impasse verzeild te raken. De initiatieven die het Britse telecomconcern heeft ontplooid om de omzetgroei te bevorderen, werpen vruchten af. De verkoop van nieuwe diensten als breedbandinternet steeg in het eerste kwartaal met 20 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar geleden, en neemt nu 15 procent van de concernomzet voor zijn rekening.

Toch is de stijging maar net genoeg om een omzetdaling van 3 procent bij de kernactiviteiten te compenseren, waardoor de omzetgroei van het concern als geheel is blijven steken. BT heeft de daling van zijn marktaandeel onder kleine bedrijven, die voortdurend op zoek zijn naar de goedkoopste alternatieven, niet kunnen stoppen. En hoewel het concern erin is geslaagd zijn marktaandeel onder huishoudens op peil te houden, neemt de concurrentiedruk op dat terrein toe. Daarbovenop is de brutomarge van BT gedaald door de blootstelling aan nieuwe technologieën.

Desondanks groeit de winst van BT nog steeds in een razend tempo. De operationele kosten nemen af, de rente-uitgaven lopen terug en de belastingtarieven dalen. Tel daarbij een voortgaande inkrimping van de kapitaaluitgaven op en het concern verwezenlijkte binnen één kwartaal een verbazingwekkende vrije kasstroom van 620 miljoen pond. Dat is allemaal prachtig, maar het is niet langer de dooorslaggevende factor voor de aandelenkoers van BT. Aandeelhouders hebben de groeiende berg kapitaal in kas al in de koers verdisconteerd. Nu willen ze weten welk deel daarvan ze van BT terugkrijgen.

BT zegt dit jaar niet meer dan de helft van de winst als dividend te willen uitbetalen. Het beleid op de langere termijn is onduidelijk. Maar een onderneming die zich grotendeels gedraagt als een nutsbedrijf moet tweederde van de winst als dividend uitkeren.

Topman Ben Verwaayen kan drie redenen hebben om zich op de vlakte te houden. De eerste is dat hij toch wil blijven groeien. De tweede is dat hij bang is meer te moeten investeren om de omzetdaling te stoppen. En de derde is dat hij zorgvuldiger met het dividendbeleid omspringt dan de aandelenmarkt, die zich op dit gebied nogal eens wispelturig wil tonen. Nu het rendement op BT-aandelen 4,2 procent bedraagt – een premie van 16 procent ten opzichte van de Britse markt – heeft Verwaayen nog wat tijd om na te denken. Maar niet veel.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • Mike Monnelly