ABN Amro redt met 1,3 mld eigen pensioenfonds

ABN Amro heeft vorig jaar een `reddingsactie' op touw gezet voor het eigen pensioenfonds. Met de steunactie is in totaal een bedrag gemoeid dat de komende vijf jaar kan oplopen tot bijna 1,3 miljard euro, afgezien van de reguliere pensioenpremies, die vorig jaar 330 miljoen euro waren.

Dat blijkt uit het jaarverslag van het ABN Amro Pensioenfonds, dat 2002 in financieel opzicht een rampjaar noemt. Eind vorig jaar heeft ABN Amro de afspraken met haar pensioenfonds gewijzigd door ook het feitelijke beleggingsrisico van het fonds over te nemen.

Het pensioenfonds had eind 2002 5,8 miljard euro vermogen. Bij het fonds zijn 33.000 werknemers en bijna 15.000 gepensioneerden aangesloten. ABN Amro zegt in een reactie: ,,Een reddingsactie is een te groot woord. Het fonds gaat niet kopje onder, maar op langere termijn is er een probleem dat moet worden opgelost.''

Vertegenwoordigers van de bank en van werknemers en gepensioneerden besturen het fonds.

In 2001 kreeg ABN Amro een bedrag van 60 miljoen euro terug van het fonds als korting op de pensioenpremies. De bank is eerder dit jaar in conflict gekomen met de vakbonden over haar eis dat de werknemers, die nu geen pensioenpremie betalen, ook een bijdrage leveren. Het pensioenfonds schrijft dat ABN Amro zich het recht voorbehoudt ,,zich fundamenteel te bezinnen op de pensioenrechten'' als de beurzen onverhoopt binnen afzienbare tijd geen redelijk herstel te zien geven.

Het fonds behaalde vorig jaar in alle beleggingsvormen, zoals aandelen, lagere rendementen dan het doorsnee pensioenfonds. Het fonds kocht ook extra aandelen in een dalende beurs. Het rendement was minus 12,8 procent tegenover minus 8,1 procent voor het doorsnee pensioenfonds. De afdeling vermogensbeheer van ABN Amro beheert de beleggingen.

Het pensioenfonds erkent dat het medio vorig jaar en begin dit jaar onvoldoende financiële kracht had om de prijscompensatie (indexatie) voor gepensioneerden van 93 miljoen euro te betalen. ABN Amro heeft dat toen zelf gedaan, hoewel zij daartoe niet verplicht is.

Eind 2002 had het fonds dankzij extra bijdragen van ABN Amro van 430 miljoen euro net iets meer vermogen dan nodig is om de pensioenverplichtingen te betalen. De verhouding tussen deze twee bedragen was eind 2002 101 procent. De toezichthoudende Pensioen- en Verzekeringskamer eist 105 procent. Dat kost ABN Amro maximaal 241 miljoen euro. Extra reserves kosten 600 miljoen euro.

    • Menno Tamminga