Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Koningshuis

Het geheim van Lange Duinen

In het Utrechtse stuifzandgebied Lange Duinen ligt het geografisch middelpunt van Nederland. Een middelpunt met verborgen koninklijke krachtlijnen.

Vlak ten noorden van het voormalige station Soestduinen ligt de Lange Duinen, een stuifzandgebied dat tijdens de laatste ijstijd door de wind is ontstaan. In 1997 werd dit unieke natuurgebied, tezamen met de naburige Korte Duinen, als tweede `Aardkundig Monument' in de provincie Utrecht aangewezen. Het eerste was de Grebbeberg. Weinigen zullen weten dat in dit dynamische natuurgebied het geografische middelpunt van Nederland ligt en dat dit punt relaties lijkt te hebben met andere punten in de omgeving. Kwade tongen zouden zelfs kunnen beweren dat we dit niet mogen weten.

Het geografische middelpunt van Nederland is het punt dat halverwege het meest noordelijke en zuidelijke, respectievelijk oostelijke en westelijke punt ligt. Deze vier punten zijn met behulp van topografische kaarten (1:50.000), een lineaal en een loep tot op tien meter nauwkeurig op te meten.

Het meest noordelijke punt (op het land) van Nederland blijkt de noordrand van de Rottumerplaat en het meest zuidelijke punt grenspaal 12 aan de weg tussen Beusdal (B) en Sippenaeken (B). Het meest oostelijke punt is grenspaal 196 aan de E22 van Nieuweschans naar Bunde (D) en het meest westelijke punt grenspaal 360 aan de weg van Sint Anna ter Muiden naar Westkapelle (B).

Een eenvoudige berekening leert dan dat het geografische middelpunt op 52° 09' 13'' NB en 5° 17' 37'' OL ligt, ofwel precies in het midden van de Lange Duinen. Dat is opmerkelijk, maar nog opmerkelijker is dat precies ten oosten van dit punt daar waar de zon op de eerste lentedag opkomt een herstellingsoord met de toepasselijke naam Zonnegloren lag. Ten westen van het middelpunt daar waar de zon op de eerste dag van de herfst ondergaat ligt het psychiatrisch centrum van de Willem Arntsz Stichting. En om de windstreken te completeren: precies ten noorden van het geografische middelpunt vinden we het Meander Medisch Centrum en ten zuiden waar onze daggodin elke dag haar hoogste punt aan de hemel bereikt het museum voor de militaire luchtvaart.

Maar er zijn meer verbanden. Op de plattegrond van de gemeente Soest is te zien dat het geografische middelpunt samenvalt met het snijpunt van drie wegen rond de Lange Duinen. Het verlengde van de ene weg, de Plasweg, wijst naar zowel de Wilhelminakerk als de Oude Kerk in het oude centrum van Soest. Het verlengde van de tweede weg, de Den Bliek laan, wijst naar de vijver in het Koningin Emmapark van Paleis Soestdijk, waar prins Bernhard en prinses Juliana wonen. En het verlengde van de derde weg, een naamloze bosweg, wijst naar de Bernhard Kazerne (in Amersfoort) en tevens naar het punt op de horizon waar de zon op 18 februari opkomt: de geboortedag van prinses Christina en (als we één dag speling toelaten) koning Willem III. Deze bosweg wijst bovendien precies naar het Duitse stadje Soest, waar `ons' Soest goede banden mee heeft!

Het geografische middelpunt van Nederland lijkt dus via de kompasrichtingen iets van doen te hebben met zowel ons welzijn als de baan van de zon en verder via andere lijnen verbonden met zowel Soest-NL en Soest-D als ons vorstenhuis. In Groot-Brittannië was het ooit een ware rage om naar zulke `krachtlijnen' leys tussen (pre)historische bouwwerken, heilige plaatsen, nederzettingen, wegen en dergelijke te zoeken.

Bij de ley-hunting in Soest kunnen we echter niet verder teruggaan dan 1843, omdat de grenzen van het Koninkrijk der Nederlanden pas na de afscheiding van België ontstonden. Zouden de Soester leys daarom iets te maken hebben met ons koningshuis? Ze verwijzen immers naar maar liefst vier Oranje-generaties!

Hoe het ook zij, één ding is vreemd. Wie het geografische middelpunt van ons land niet zelf opmeet maar uitgaat van officiële gegevens, komt de Oranje-connectie niet op het spoor. Volgens de Topografische Dienst ligt het geografische middelpunt van Nederland namelijk 2,5 kilometer meer naar het westen, terwijl het volgens de gegevens van het Statistisch Jaarboek 2003 ongeveer 800 meter meer naar het zuiden zou moeten liggen. Dit jaarboek geeft echter al jarenlang voor het meest noordelijke en oostelijke punt van Nederland waarden die afwijken van de werkelijke geografische uitersten! Wat moeten we hier nu van denken? Mogen de ley-hunters de Oranje-connectie niet ontdekken? Verbergen de Lange Duinen een geheim?