F. Vogelpest, geboren op 14-4-2003

In de haast om een groep asielzoekers aan het werk te helpen bij de bestrijding van vogelpest, kreeg ondernemer Moonen een wel heel ongewone brief van de belastingdienst.

Directeur Vitor Moonen van Moonen Agroservice uit het Limburgse Stramproy had er naar eigen zeggen binnen een paar dagen vijfhonderd asielzoekers bij elkaar. De asielzoekers konden immers netto zeven tot tien euro per uur verdienen bij de volgelpestruimingen. ,,Dat is behoorlijk wat meer dan het minimumloon. Asielzoekers wilden graag voor me werken', aldus Moonen vanmorgen.

Het was half maart, de ruimingen van pluimveebedrijven in de Gelderse Vallei en Noord-Limburg waren in volle gang. De Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees (RVV) schakelde Moonen in om mensen te leveren die bij de vele ruimingen konden worden ingeschakeld. Het crisiscentrum in Stroe drong aan op grote spoed. Er moesten meer dan honderden bedrijven op korte termijn worden geruimd om de vogelpest zo snel mogelijk in te dammen.

Moonen Agroservice, gespecialiseerd in het leveren van `vangploegen' voor pluiveebedrijven, en de RVV besloten vanwege de urgentie en het acute tekort aan personeel tot de inzet van asielzoekers. Moonen: ,,Asielzoekers worden hier in Limburg ook geregeld ingezet voor aspergesteken. Ik wist wel bij welke centra ik mensen kon vinden'.

Asielzoekers die langer dan zes maanden in een procedure voor een verblijfsvergunning zitten, mogen twaalf weken per jaar werken. Het Centrum voor Werk en Inkomen, het voormalige arbeidsbureau, dient dan een tewerkstellingsvergunning te verlenen. Moonen wende zich daarom tot het CWI.

Op 14 maart 2003 schrijft het CWI hem - die brief is gepubliceerd op de website van het televisieprogramma Netwerk - dat door de haast het ,,niet mogelijk [is] de noodzakelijke procedures voor het krijgen van tewerkstellingsvergunningen op tijd rond te krijgen'. Daarom werd een versnelde procedure ingezet. Moonen kreeg toestemming om de groep asielzoekers meteen in te zetten. De noodzakelijke vergunningen werden hierna geregeld. Het CWI zegt hiermee ,,niets fouts' te hebben gedaan. Volgens een woordvoerder is er in eerste instantie een vergunning verleend voor 88 mensen. Van zestig is later de vergunning weer ingetrokken omdat de goede papieren niet werden opgestuurd. Opmerkelijk is dat Moonen vanmorgen zelf verklaarde dat hij maar liefst 500 asielzoekers aan het werk heeft gehad.

Daarna moest Moonen de asielzoekers hun loon betalen. Daarvoor vroeg hij bij de belastingdienst wat hij hiervoor wat moest doen. Per brief kreeg hij van de inspecteur van de belastingdienst in Heerlen op 14 april te horen dat hij alle tewerkgestelde asielzoekers moest `verlonen' op de naam van ,,F. Vogelpest, (....}, geboren op 14 april 2003, ongehuwd, sofinummer 2494 88 039'. Moonen werd ook opgedragen ,,een subadministratie' bij te houden van alle werkelijke, individuele betalingen. Moonen vond dit ,,wel vreemd'. ,,Maar als je het zwart op wit hebt van de belastingdienst dan doe je het zo'.

Een woordvoerder van de Belastingdienst erkent dat er een fout is gemaakt en er ook alles aan doen om te voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurt', aldus de woordvoerder. Volgens hem zijn er ook fouten gemaakt bij het ministerie van Sociale Zaken of het CWI door een tewerkstellingsstellingvergunning aan de hele groep te verlenen. Dit wordt stellig ontkend door het CWI. Sociale Zaken kon vanmorgen niet reageren.

De zaak kwam aan het rollen doordat vorige week een inval werd gedaan bij het bedrijf van Moonen. Volgens hem hebben de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) en de Algemene Inspectiedienst (AID) alleen de vogelpestadministratie in beslag genomen. ,,Het is kennelijk opgevallen dat ene meneer Vogelpest een paar ton in een paar weken heeft verdiend', zegt Moonen. Hij wordt verdacht van het niet afdragen van sociale premies en het het overtreden van de arbeidstijdenwet. Dat eerste ontkent hij, het tweede klopt wel. ,,Er werd heel hard gewerkt. Bij de ruimingen waren de hele dag dezelfde mensen bij van de AID en RVV. Ze werkten ook veel langer dan mocht. Nood breekt wet', zeiden ze tegen ons.' Of Moonen nu nog aangeklaagd wordt, weet hij niet. ,,Ik heb alles gedaan zoals mij is opgedragen door de autoriteiten', zegt hij. Volgens Moonen was er bij de hele opdracht van de RVV een omzet van anderhalf miljoen euro gemoeid. Hij zegt er evenwel hooguit twintig tot dertigduizend euro aan over te houden. ,,En ik heb er alleen maar rotzooi van.'

Gerectificeerd

Netwerk

Bij het artikel F. Vogelpest, geboren op 14-4-2003 (in de krant van vrijdag 11 juli, pagina 3) is een verwijzing gemaakt naar de website van de actualiteitenrubriek Netwerk op www.netwerk.nl. Dit moet zijn www.netwerk.tv.