`In 2007 wordt tekort 0,9 procent'

Het begrotingstekort zal aan het eind van deze kabinetsperiode 0,9 procent (4,5 miljard euro) van het bruto binnenlands product bedragen. Dat is bijna het dubbele van het saldo dat het kabinet als streven heeft.

Pagina 3