Tweede Romeins schip nog groter

Archeologen van de gemeente Utrecht hebben in de bodem van de Leidsche Rijn een tweede Romeins schip gevonden met een lengte van ongeveer 35 meter, zo werd gisteren bekend gemaakt door de gemeente Utrecht. Het schip is ruim tien meter groter en ouder dan het Romeinse vaartuig dat onlangs werd opgegraven. Afgelopen maanden werd onder grote belangstelling een 25 meter lang vrachtschip uit de tweede eeuw opgegraven.

De Utrechtse archeologen deden de nieuwe vondst deze week tijdens het standaardonderzoek voorafgaand aan de bouw van de nieuwe wijk De Balije, onderdeel van het Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn. Bij de nieuwe vondst werd ook een kade van eikenhout en basaltbrokken blootgelegd. Nadat archeologen het opgegraven gedeelte hebben opgemeten, gefotografeerd en ingetekend, is er gisteravond een laag zand en plastic over het schip aangebracht om uitdroging te voorkomen.

Het schip blijft de komende maanden in de bodem liggen. De gemeente overlegt met betrokken instanties over allerlei mogelijke scenario's, variërend van duurzaam behoud onder de grond tot diverse manieren van opgraven.

Het schip ligt afgemeerd, of is opzettelijk afgezonken, langs een forse kadeconstructie, opgebouwd uit eiken heipalen van 30 centimeter doorsnee, waarachter eiken planken zijn geplaatst. Pal naast de kade ligt een Romeinse weg, die in de nieuwbouwplannen zal worden geïntegreerd. De oeverzone tussen de weg en de kade is afgewerkt met grote brokken basalt, die uit de Duitse Eifel met schepen mogelijk zelfs met dit schip zijn aangevoerd.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de archeologische dienst van de gemeente Utrecht. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), die assistentie heeft verleend bij de eerste verkenning en registratie van de scheepsvondst.