Gefopt door Spaarbeleg

Op 30 juni aanstaande eindigt mijn spaarkasovereenkomst bij Spaarbeleg, de bank van Aegon. Sinds 30 juni 1991 betaalde ik jaarlijks 10.000 zuur verdiende guldens om (voorgespiegeld door de tussenpersoon en Aegon) eind van deze maand circa 250.000 gulden te incasseren. Naarmate de jaren vorderden, kwam ik er achter hoe dit systeem werkt (stom inderdaad) en dat ik de eerste jaren zwaar in de min stond, vanwege de enorme provisies die op mijn inleg in mindering werden gebracht. Eind vorig jaar werd bevestigd dat ik 4184,2677 participaties bezit in het Aegon Equity Fund; aandelen. Omgerekend tegen een koers van 13,20 betekent dit 55.232 euro of 121.716 gulden, op een inleg van 120.000 gulden een karig rendement.

In mijn brief van 4 juni 2003 verzocht ik Aegon de overeenkomst voor onbepaalde tijd te verlengen. Op 17 juni 2003 antwoordt Aegon kil en zakelijk: `Verlengen van de looptijd is voor overeenkomsten die zijn afgesloten voor 1 januari 1992 niet mogelijk in verband met de toen gewijzigde fiscale wetgeving'.

Is hier niets aan te doen? Ik voel me gefopt. De tussenpersoon en Aegon hebben van mijn jaarlijkse inleg hun zakken gevuld en ik mag blij zijn dat ik eind van de maand mijn inleg er uit heb. Zijn ze aan te pakken? Zorgplicht verzaakt of zoiets?

(F. van R.)

U belegt in aandelen via een spaarkas en dat is minder goed afgelopen dan u is voorgespiegeld. Dat risico is inherent aan beleggen. Maar u heeft tenminste niets verloren, zoals honderdduizenden andere beleggers. Hoewel? Wanneer u die 10.000 gulden per jaar twaalf jaar lang op een spaarrekening had gezet, zag het resultaat er nu een stuk zonniger uit.

Ik weet niet wat u hieraan (juridisch) kunt doen. De weinige regels waren in 1991 anders. Van zorgplicht had toen nog niemand gehoord, en u kunt de regels van nu niet met terugwerkende kracht toepassen op het verleden. Bovendien heeft u niets verloren. Wel kunt u de overeenkomst desgewenst in eigen beheer voortzetten door de uitbetaling van de spaarkas op ongeveer dezelfde wijze te beleggen als nu. Die voortzetting valt in box 3 en niet meer in box 1, zoals de spaarkas.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op www.nrc.nl/hiele