DE WEEK

Boeren; geen

beter beschermd volkje, geen betere lobby, geen grotere klagers.

In de landbouw is iedereen zondaar: de VS, Japan en Europa. Allemaal steunen ze hun eigen boeren overdadig ten koste van de boeren die uw melk, vlees of suiker stukken goedkoper kunnen produceren, maar die van uw tafel worden geweerd.

Die landbouwsteun

lokt overproductie uit, die weer met bureaucratische quota's wordt ingedamd, wat natuurlijk niet werkt. Daarom wordt het overschot bij die goedkope boeren gedumpt, zodat die twee keer worden gestraft.

Moraal? Jaarlijks

betaalt alleen al de Europese consument 43 miljard euro te veel voor zijn melk, vlees en suiker, en de goedkope boer loopt dat bedrag mis.

Om zijn slechte geweten te sussen geeft Nederland jaarlijks 3,4 miljard aan ontwikkelingshulp met een domineesgezicht aan de voordeur, terwijl aan de achterdeur niet wordt gekocht.

Om de overproductie

in de landbouw voorgoed in te dammen wilde de Europese Commissie de steun voortaan losmaken van de productie. Inkomenssteun zou de boer krijgen. Een vast bedrag. Dat zou hem wel afleren zoveel te produceren.

Op de 43 miljard

euro aan steun zou de komende jaren niet worden bezuinigd, dat hadden Frankrijk en Duitsland al bekokstoofd. Wel zou voortaan worden gelet op het milieu, het welzijn van het dier, de kwaliteit van het voedsel. De boer zou kortom worden gekleed volgens de laatste mode.

Over de goedkope boer geen woord.

Dat voorstel,

dat in EU-taal landbouwhervorming heet, is door toedoen van Frankrijk, groot-ontvanger van de landbouwsubsidies, zo verwaterd, dat het nog gecompliceerder, nog bureaucratischer is dan de status quo. Zonder dat de goedkope boer er iets wijzer van wordt. En u evenmin.

Hoe het komt

dat altijd Frankrijk het meest zijn zin krijgt? Omdat het met zijn superieure diplomatie altijd weer Duitsland voor zijn standpunt weet te winnen of omdat de rest van Europa dan domweg niet oplet?

Heineken kwam

voor het eerst in zijn 140-jarige geschiedenis met een winstwaarschuwing. De omzet in de VS stagneert.

Letten ze bij de bierbrouwer wel op?

Dit voorjaar nam Heineken een Oostenrijkse brouwer over: prachtig bedrijf, belangrijke speler in Centraal-Europa, operationele winst vorig jaar met 16,2 procent gestegen.

Drie weken later meldt dat bedrijf dat de operationele winst in het eerste kwartaal met 73,1 procent is gekelderd en de markt in Centraal-Europa ingestort.

Zalm heeft het

salaris van twee financiële toezichthouders verhoogd. De een krijgt er 13,7 procent bij en de komende jaren nog eens bijna 60 procent, net zo veel als straks de ander krijgt.

Waarom? Omdat van de drie financiële toezichthouders de derde al zoveel krijgt en zij straks zullen fuseren en dan ,,enige gelijktrekking'' gerechtvaardigd is.

Is onze staatshuishouding aan zulke logica toevertrouwd?

Zalm zal

maatregelen moeten treffen nu het begrotingstekort de grens passeert die in het regeerakkoord is afgesproken. Hij heeft nog een kleine speling voordat ook de grens van het Stabiliteitspact wordt gepasseerd. Daarna is Il Duro, die er niet voor terugdeinst Frankrijk de les te lezen, in één klap de risee van Europa.

Zalm

heeft het aan de stok met de Rekenkamer. Haar oordeel is net Gods woord, zei hij, een kwartier tierend namens ,,vele departmenten'' die blijkbaar net als hij altijd aan het kortste eind trekken. Zo, dat lucht op, zei Zalm, alsof hij de Rekenkamer meer vreest dan Frankrijk.

Opruiming bij

Defensie. Weer onder een minister van VVD-huize natuurlijk, voor wie die klus wel vertrouwd is.

Een squadron F-16's geschrapt, twee marinefregatten uit de vaart, alle reserve-eenheden van de landmacht opgedoekt, de vliegbases Twenthe en Soesterberg, de kazerne in het Duitse Seedorf waar duizenden militairen gelegerd zijn, zware wapensystemen als tanks, artillerie, schepen, het kan allemaal weg van de minister.

De boer wordt beter beschermd in dit land dan u door het leger.