Aantal asielzoekers gestegen door Irak

Het aantal asielzoekers is in de eerste vier maanden van 2003 gestegen met 10 procent ten opzichte van de laatste vier maanden van 2002. In de eerste vier maanden van 2003 nam de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 5.244 asielaanvragen in behandeling. Ten opzichte van de eerste vier maanden van 2002 is overigens sprake van een daling van 35 procent. De toename van de instroom in de eerste vier maanden van 2003 is goeddeels toe te schrijven aan asielaanvragen van Iraakse vluchtelingen. Vrijwel alle andere nationaliteiten lieten een verdere daling van het aantal aanvragen zien.